0 item(s) - US$0.00
  • 基督教與中國文化的相遇

基督教與中國文化的相遇

林榮洪, 溫偉耀


Chinese , 2001/01 Chong Ji Xue Yuan Zong Jiao Yan Jiu Cong Shu. Pangwanlun Jidu Jiao Zhongguo Divinity School of Chung Chi College, CUHK

Tags: Religious Studies

210 x 140 mm , 220pp ISBN : 978-962-7137-33-7

  • US$9.50


In Stock

本書詳盡殷實地記錄基督教來華的歷史,以及其對中國社會帶來的影響,引領我們反思基督宗教與中國文化相遇時面對的問題,並為今後其在中國的發展帶來啟迪。

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good